Ruimte – Groeien – Ondernemen”           
Email: info@vanterveadvies.nl  Telnr: 0572 – 363218

       “Ruimte – Groeien – Ondernemen”           Email: info@vanterveadvies.nl  –  Telefoon:  0572 – 363218

Bestemmingsplannen

Voor iedereen die iets met het bestemmingsplan wil of moet: VantErve Advies kan het complete bestemminsplan aanleveren.                                 lees meer

Ruimtelijke onderbouwing

De ruimtelijke onderbouwing is kortgezegd: een planologische motivatie van het (bouw)plan. Er wordt dan met een omgevingsvergunning afgeweken van het bestemmingsplan.

Principeverzoek

Voordat u een bestemmingsplanprocedure ingaat, is het verstandig om eerst wat meer zekerheid te krijgen. Dit kan door het indienen van een principeverzoek.                
                                                 lees meer

Vergunning nodig, melding doen?

Voor veel activiteiten is een vergunning nodig. VantErve Advies helpt u door de wirwar aan regelgeving.                                                                                                                                                     lees meer

Contact

Vincent van ’t Erve
VantErve Advies
Postbus 48   8100 AA Raalte
Tel.  0572 – 363218
Email: info@vanterveadvies.nl